Profile firm

PGNiG operatorem na kolejnej koncesji w Norwegii

2015.01.21 17:39
Autor:
PGNiG Upstream International (PGNiG UI), spółka należąca do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, otrzymała 40% udziałów jako operator w koncesji PL 799, zlokalizowanej na Morzu Norweskim. Partnerami PGNiG UI na nowej koncesji zostały firmy Statoil Petroleum AS, VNG Norge AS oraz Explora Petroleum AS, które otrzymały po 20% udziałów każda.      
 
Przyznanie statusu operatora na koncesji PL799 stanowi kolejny, istotny krok w rozwoju spółki. Partnerami PGNiG UI na nowej koncesji są firmy naftowe z szerokim doświadczeniem w branży poszukiwaczo-wydobywczej nie tylko w Norwegii, ale i innych rejonach świata. Po raz pierwszy w historii partnerem na koncesji operatorskiej PGNiG UI została największa norweska firma Statoil, co ma szczególne znaczenie dla pozycji i rozwoju polskiej spółki w Norwegii.
 
Koncesja PL799 znajduje się w  niewielkiej odległości od złoża Skarv będącego w produkcji od końca 2012 roku oraz złoża Snadd znajdującego się w fazie planowania zagospodarowania. 

W obydwu złożach PGNiG UI posiada udziały.
 
Partnerzy koncesyjni mają dwa lata na wykonanie stosownych analiz geologicznych i geofizycznych, których celem będzie dokładne oszacowanie potencjału naftowego obszaru koncesji.   W okresie tym zostanie podjęta decyzja o odwierceniu otworu poszukiwawczego lub zwolnieniu koncesji bez wierceń  (drill or drop decision).
 
W chwili obecnej PGNiG UI posiada udziały w 17 koncesjach zlokalizowanych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym na Morzu Północnym, Morzu Norweskim oraz Morzu Barentsa. W portfelu koncesji PGNiG UI znajdują się koncesje obejmujące udziały w 4 złożach produkcyjnych – Skarv, Vilje, Vale i Morvin, w 2 złożach będących w fazie zagospodarowania – Snadd i Gina Krog oraz 8 koncesjach poszukiwawczych.
 
W ramach rundy koncesyjnej APA 2014, rząd norweski przydzielił 20 stycznia 2015 roku, 43 firmom naftowym udziały w 54 koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych, zlokalizowanych na szelfie norweskim. Najwięcej z przydzielonych koncesji znajduje się na Morzu Północnym (34). Szesnaście zlokalizowanych jest na Morzu Norweskim, a cztery na Morzu Barentsa.
Komenatrze
Profile firm z podobnej branży
PGE PGEEnergetyka
PGNiG SA
Podstawowe informacje:PGNiG SA

Wiadomości firmowe

PGNiG operatorem na kolejnej koncesji w Norwegii Energetyka
PGNiG operatorem na kolejnej koncesji w Norwegii
PGNiG Upstream International (PGNiG UI), spółka należąca do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, otrzymała 40% udziałów jako więcej
PGNiG wypłaci 885 mln zł dywidendy za 2013 r.
PGNiG wypłaci 885 mln zł dywidendy za 2013 r.
Rada Nadzorcza PGNiG SA pozytywnie oceniła rekomendację Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy więcej
Rekomendacja Zarządu PGNiG SA w sprawie podziału zysku za 2014 rok
Rekomendacja Zarządu PGNiG SA w sprawie podziału zysku za 2014 rok
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA podjął decyzję o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu PGNiG przeznaczenia kwoty 885 mln więcej
Rekordowe wydobycie ropy naftowej wzmocniło wyniki finansowe GK PGNiG w 2013 roku
Rekordowe wydobycie ropy naftowej wzmocniło wyniki finansowe GK PGNiG w 2013 roku
W 2013 roku GK PGNiG osiągnęła ponad 1,9 mld zł zysku netto, głównie dzięki rekordowemu wydobyciu ropy naftowej po uruchomieniu produkcji z więcej
PGNiG odkryło złoże gazu ziemnego na Podkarpaciu
PGNiG odkryło złoże gazu ziemnego na Podkarpaciu
Wstępnie szacuje się, że zasoby gazu w odkrytym złożu kształtują się na poziomie kilku mld m3. więcej