Profile firm

Analiza EY

2013.08.01 00:00
Autor:

Na budowie terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu skorzystają nie tylko Polacy. Może się on okazać także bardzo ważnym elementem strategii energetycznych Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii – wszystkich krajów, które są uzależnione od dostaw gazu z Rosji. Skorzystać na nim mogą nawet Czesi, Szwedzi i Duńczycy. To jeden z kluczowych wniosków analizy firmy doradczej EY na temat wpływu budowy terminala LNG na gospodarkę Polski. Wielkość i przepustowość terminalu pozwoli Polsce eksportować gaz do innych krajów. Pod warunkiem, że zbudowana zostanie odpowiednia infrastruktura do jego transportu.

Bałtycki terminal LNG w Świnoujściu budowany nakładem ponad 2,8 mld złotych (łączne nakłady inwestycyjne na całą infrastrukturę związaną z funkcjonowaniem terminalu wynoszą ponad 4,4 mld PLN) to jedna z największych polskich inwestycji energetycznych ostatnich lat. Będzie służył do przyjmowania skroplonego gazu ziemnego przywożonego do Polski statkami z krajów takich jak m.in. Katar. Następnie skroplony gaz będzie w terminalu magazynowany i poddawany regazyfikacji (przekształceniu cieczy w stan gazowy), po czym będzie wpuszczany do sieci gazociągowej. Początkowa roczna zdolność regazyfikacji terminalu wyniesie 5 mld m3. Odpowiada to mniej więcej 1/3 polskiego popytu na gaz ziemny. Istnieje jednak możliwość rozbudowy mocy terminalu o połowę – do 7,5 mld m3rocznie (takie zapotrzebowanie potwierdziło badanie market screening zrealizowane przez spółkę Polskie LNG). Świnoujski terminal będzie jedyną tej wielkości instalacją w Europie Północnej i Środkowo – Wschodniej i jedną z największych na całym kontynencie.

– Terminal znacząco poprawi naszą pozycję negocjacyjną w zakresie kluczowych kontraktów importowych na gaz ziemny. Ale może on pomóc nie tylko nam – zaznacza Aleksander Gabryś, Menedżer w Grupie Energetycznej EY.

 

Szansa dla sąsiadów

Eksperci firmy doradczej EY w swojej analizie podkreślają, że budowa terminalu będzie korzystna z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski, ale też  całej Europy Środkowo – Wschodniej. Terminal pozwoli na dywersyfikację źródeł dostaw i może przyczynić się do obniżenia cen gazu w całym regionie, a nawet w krajach skandynawskich. Dziś takie kraje jak Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia czy Szwecja są praktycznie w 100% uzależnione od dostaw gazu zza granicy (za wyjątkiem Szwecji, która importuje gaz z Danii, pozostałe kraje uzależnione są od dostaw rosyjskich). Słabo zdywersyfikowane źródła dostaw mają też Słowacy, Rumuni czy Bułgarzy.

Transportowanie LNG drogą morską przyczyniło się do większego otwarcia rynków paliw na świecie. Historycznie, ceny LNG przełożyły się na spadek spotowych cen gazu ziemnego w Europie Zachodniej – wyjaśnia Aleksander Gabryś.

Jednak warunkiem tego, by gaz z terminalu w Świnoujściu popłynął do Czech, Danii czy Finlandii jest budowa odpowiedniej przepustowości interkonektorów – czyli rurociągów gazowych łączących Polskę z sąsiadami. Eksperci EY wyliczyli, że między Polską a Litwą może powstać interkonektor o przepustowości do 3 mld m3. Na granicy z Czechami przepustowość może wynieść 2,5 mld m3, a ze Słowacją nawet do 5 mld m3rocznie. Do Danii przez Morze Bałtyckie może płynąć do 3 mld m3.

- Budowy interkonektorów łączących nas ze Słowacją, Czechami oraz Litwą są w fazie zaawansowanego planowania i bardzo możliwe, że wszystkie te połączenia powstaną. Wtedy Świnoujście stanie się strategicznym punktem na mapie gazowej Europy – podkreśla Aleksander Gabryś.

Elastyczne LNG

Jest też dodatkowa korzyść związana z pozyskiwaniem gazu w postaci LNG. Otóż kontrakty długoterminowe (np. takie jak polski kontrakt z Rosją) mają zwykle formułę take or pay. Oznacza to, że odbiorca jest zobowiązany do zapłaty za gaz nawet wtedy, kiedy go fizycznie nie odebrał i nie zużył. Dzięki dostawom LNG możliwe jest również zwiększenie elastyczności zawieranych kontraktów, w tym także negocjowanie krótszych kontraktów na dostawy gazu niż dotychczas (20-25 lat). Niektóre kraje zawierają umowy na dostawy w terminie 10-20 lat i uzupełniają je kontraktami średnioterminowymi (3-5 lat) oraz dostawami na rynku spotowym. Jest to szczególnie istotne w krajach o dużym udziale importu gazu z jednego źródła.

- Możliwość zakupu LNG na rynkach światowych pozwala zatem na lepszą kontrolę kosztów gazu, a to wpływa na koszt produkcji przemysłowej – wyjaśnia Gabryś.

Rynek skroplonego gazu ziemnego (w ujęciu wolumenowym) historycznie rósł w bardzo dynamicznym tempie. Jego średnioroczne tempo wzrostu w okresie 2000-2011 wynosiło około 8%. Prognozy wskazują na utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu wolumenów handlowych LNG do 2020 roku - oczekiwane średnioroczne tempo wzrostu na poziomie około 6%. Zgodnie z prognozami, przyrost wolumenu w obrocie międzynarodowym LNG będzie prawie trzykrotnie wyższy niż wzrost całkowitej konsumpcji gazu ziemnego na świecie (prognozowane średnioroczne tempo wzrostu na poziomie 2%). Tym samym, udział gazu dostarczanego w formie LNG zwiększy się z 10% w 2011 roku do 14% w 2020 roku.

- LNG ma coraz większe znaczenie w miksie energetycznym wielu krajów. Na świecie powstaje coraz więcej terminali służących do eksportu i importu gazu. Jednak w skali naszego regionu terminal w Świnoujściu będzie absolutnie wyjątkowy. To wielka szansa dla Polski i całego regionu. Warunkiem jej wykorzystania przez inne kraje niż nasz są wiążące decyzje w sprawie budowy interkonektorów – podsumowuje Aleksander Gabryś z EY. 

 

 

Komenatrze
Polecane
Profile firm z podobnej branży
ManpowerGroup ManpowerGroupDoradztwo
EY
Podstawowe informacje:


WWW:
Adres:

http://www.ey.com/PL/pl/newsroom
EY
Rondo ONZ 1
00124 Warszawa

Wiadomości firmowe

Inwestycje gwarantem wzrostu gospodarki strefy euro Energetyka
Inwestycje gwarantem wzrostu gospodarki strefy euro
Sytuacja gospodarcza w strefie euro stopniowo poprawia się. To rezultat przyspieszenia wydatków konsumpcyjnych w latach 2014-2015 oraz więcej
Fundacja EY doceniona w skali międzynarodowej
Fundacja EY doceniona w skali międzynarodowej
Polska Fundacja EY zdobyła główną nagrodę w konkursie Better begins with you. Celem organizacji jest pomoc dzieciom szczególnie więcej
Polska na podium w Europie pod względem nowych miejsc pracy
Polska na podium w Europie pod względem nowych miejsc pracy
Raport EY: Polska na podium w Europie pod względem nowych miejsc pracy stworzonym dzięki Bezpośrednim Inwestycjom Zagranicznym więcej
Ceny wody i odprowadzanych ścieków w Polsce jedne z najwyższych w Europie Środkowej
Ceny wody i odprowadzanych ścieków w Polsce jedne z najwyższych w Europie Środkowej
Łączna cena wody i ścieków w Polsce jest relatywnie jedną z najwyższych w Europie – wynika z analiz firmy doradczej EY. więcej
Raport EY: Pomimo optymistycznych sygnałów, strefa euro pozostaje w tyle na drodze do ożywienia
Raport EY: Pomimo optymistycznych sygnałów, strefa euro pozostaje w tyle na drodze do ożywienia
Stopa bezrobocia w eurolandzie utrzyma się na poziomie 11% co najmniej do 2018 roku. więcej