Profile firm
Sony SonyElektronika
SEG SEGOrganizacje
WHC WHCOrganizacje
Pelion S.A. Pelion S.A.Ochrona Zdrowia
SAP SAPIT
Deloitte DeloitteDoradztwo
Play PlayTelekomunikacja
Zacznij.biz Zacznij.bizOrganizacje
Oras OrasBiznes

BIG InfoMonitor S.A.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Zgodnie z Ustawą o BIG* przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm. 

BIG InfoMonitor umożliwia dostęp do baz: Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich, dzięki czemu stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. Oferuje również sektorowi bankowemu i przedsiębiorcom narzędzia do weryfikowania wiarygodności płatniczej klientów i kontrahentów oraz wspiera ich w odzyskiwaniu zaległych należności. 

W roku 2013 klienci pobrali ponad 13,6 mln raportów z baz BIG InfoMonitor, w których jest łącznie 6 mln 100 tysięcy informacji i danych gospodarczych o dłużnikach. Wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników BIG to natychmiastowe powiadomienie sektora bankowego i telekomunikacyjnego o przeterminowanym zadłużeniu. 

BIG InfoMonitor jest spółką zależną sektora bankowego - poprzez Biuro Informacji Kredytowej – swojego głównego akcjonariusza. BIG InfoMonitor jest twórcą Programu Firma Wiarygodna Finansowo, którego uczestnicy uzyskują Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo - nowoczesne narządzie do potwierdzania braku zaległości płatniczych.

Więcej informacji o BIG InfoMonitor można znaleźć na stronie www.BIG.pl 

Ostatnio dodane
Polecane
BIG InfoMonitor S.A.
Podstawowe informacje:


WWW:

www.big.pl
BIG InfoMonitor S.A.

Wiadomości firmowe

Raport InfoDług: Długi Polaków przekroczyły 40 miliardów złotych BIG InfoMonitor S.A.
Raport InfoDług: Długi Polaków przekroczyły 40 miliardów złotych
Według 27. edycji Raportu InfoDług znów wzrosło zaległe zadłużenie Polaków – na koniec marca bieżącego roku osiągnęło ono poziom więcej